《Republic of Yemen / al-Jumhuriya al-Yamaniya》

父子
撮影場所:北部サーダ

(1997年)

親子でカートを噛んでいる

ただし子供のカートは廉価、父のカートは高価!

父が持つ横枝ごと売られるカートは「高級品」である


inserted by FC2 system